... su kiirmenetluse avalduse ja edastab maksekäsu kiirmenetluse avalduse koos vastuväite blanketiga võlgnikule, et võlgnikult küsida, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue t...
 

Makseettepanekut kasutatakse maksekäsu kiirmenetluses, kui kohus rahuldab maksekäsu kiirmenetluse avalduse ja edastab maksekäsu kiirmenetluse avalduse koos vastuväite blanketiga võlgnikule, et võlgnikult küsida, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada.


Makseettepanekus peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

(1) Maksekäsu kiirmenetluse avalduses olevad andmed:

1) poolte ja nende esindajate andmed;

2) kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;

3) nõutav rahasumma, kusjuures eraldi tuleb märkida põhinõue ja kõrvalnõuded, viivise arvestamise korral viivise määr ja arvestamise kestus;

4) nõude aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

5) tõendite lühikirjeldus, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses;

6) kinnitus, et nõue on sissenõutav ega sõltu vastastikuse kohustuse täitmisest või et vastastikune kohustus on täidetud;

61) kinnitus, et avaldaja on esitanud andmed ausalt oma parimate teadmiste kohaselt ja on teadlik, et tahtlik valeandmete esitamine kohtule võib kaasa tuua kriminaalvastutuse;

7) kohtu, kes võib kohtualluvuse järgi maksekäsu esemeks oleva nõude lahendada hagimenetluses, korteriomandist või kaasomandist tulenevas asjas aga hagita menetluses, andmed.

(2) selgitus, et kohus ei ole põhjalikult kontrollinud, kas avaldaja võib nõude esitada;

(3) ettepanek tasuda väidetav võlg koos viivise ja makseettepanekus nimetatud menetluskuludega makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul, kui võlgnik loeb esitatud nõuet põhjendatuks, või sama tähtaja jooksul kohtule teatada, kas ja millises ulatuses esitab võlgnik nõudele vastuväiteid;

(4) selgitus, et kohus võib makseettepaneku alusel koostada täitedokumendina maksekäsu, kui võlgnik ettenähtud tähtaja jooksul makseettepanekule vastuväidet ei esita;

(5) selgitus, et maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega peatub nõude aegumistähtaeg samamoodi hagi esitamisega;

(6) vastuväite esitamise juhuks teave, millisesse kohtusse asi menetleda antakse, koos märkega, et see kohus võib kontrollida, kas hagi talle allub.


Viited

Jurist Aitab. https://www.juristaitab.ee/et/maksekasu-kiirmenetlus/mis-makseettepanek-ja-maksekask

Tsiviilkohtumenetluse seadustik1 § 482. Riigiteataja. https://www.riigiteataja.ee/akt/109042021017?leiaKehtiv#para482

  Go to top  

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under "Creative Commons - Attribution - Sharealike" [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the "GNU Free Documentation License" [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages [3] [4] [5] [6] [7]. Web links: [1] [2]